Östersjöcentrums ansökningsformulär


Ansök om aktiviteter & resurser

Skicka din ansökan för aktiviteter och resurser vid Askölaboratoriet genom formulären nedan.


Ansök om att utföra forskning/fältarbete

Bedriv forskning eller fältarbete på Askölaboratoriet. Här kan du ansöka om plats vid Askölaboratoriet för dig själv eller din grupp.

Ansök


Ansök om att ha en kurs

Intresserad av at använda våra lokaler för kursverksamhet?

Ansök


Ansök om att ha ett möte

På Askölaboratoriet finns både lokaler och övernattningsmöjligheter för mötesdeltagare.

Ansök

Ansök om att låna fartyg

Här kan du ansöka om att använda Östersjöcentrums utsjöfartygstid för dig själv eller din grupp.

Ansök


Ansök om ekonomiskt stöd

Asköstödet är personligt och täcker kostnader på Askö motsvarande 20 000 kr per kalenderår.

AnsökApply for activities & resources

Submit your application for activities and resources at the Askö laboratory using the forms below.


Ansök om att utföra forskning/fältarbete

Bedriv forskning eller fältarbete på Askölaboratoriet. Här kan du ansöka om plats vid Askölaboratoriet för dig själv eller din grupp.

Apply


Ansök om att ha en kurs

Intresserad av at använda våra lokaler för kursverksamhet?

Apply


Ansök om att ha ett möte

På Askölaboratoriet finns både lokaler och övernattningsmöjligheter för mötesdeltagare.

Apply

Ansök om att låna fartyg

Här kan du ansöka om att använda Östersjöcentrums utsjöfartygstid för dig själv eller din grupp

Apply


Ansök om ekonomiskt stöd

Asköstödet är personligt och täcker kostnader på Askö motsvarande 20 000 kr per kalenderår.

Apply