Ansökningsblankett, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Boka Östersjöcentrums utsjöfartygstid

På denna sida kan du ansöka om att använda Östersjöcentrums utsjöfartygstid för dig själv eller din grupp. Ansökan görs senast 15 november året innan du önskar utföra utsjöfartygsforskning eller övervakning. Du kommer också att få ett automatiskt e-postbrev från oss som bekräftar att vi har tagit emot din ansökan. Vi återkommer därefter så snart den är behandlad.

OBS: Avbokning ska ske i god tid, senast 14 dagar före beställd tid. För att minska kostnaderna för framkörning och lastning av fartyget kommer provtagningarna i görligaste mån att samordnas med andra projekt.